Rejestracja właściciel produktu Tulikivi

Pola oznaczone gwiazdką (*) są wymagane

Imię *
Nazwisko *
Adres *
Kod pocztowy * Poczta *
Kraj
Email * Telefon *

Typ pieca Nr.seryjny *

Sprzedawca

Monter Data instalacji
Dzień Miesiąc Rok
GWARANCJA– TULIKIVI

Tulikivi przestrzega lokalnych praw ochrony konsumenta i prawa od odpowiedzialności cywilnej.
Otrzymujecie Państwo 5 lat gwarancji fabrycznej na Wasz Tulikivi – piec steatytowy / pieco-kominek , jeśli rejestracja została dokonana w Internecie i warunki gwarancji zostały zaakceptowane, w przeciwnym razie okres gwarancji wynosi 2 lata . Gwarancja fabryczna obejmuje wady powstałe, podczas okresu gwarancyjnego, których przyczyną, są materiał kamienny oraz błędy w planie konstrukcji. Za montaż pieca odpowiedzialność ponosi autoryzowany sprzedawca, który na własny koszt usuwa tego rodzaju wady montażowe.

1) Gwarancja zaczyna się od dnia zainstalowania pieca Tulikivi. Steatyt jest rodzajem skały powstałej z miękkich minerałów. Ze względu na wzrost uwzględniono małe bruzdy, które w wyniku procesu grzewczego mogą być widoczne jako rysy. Nie mają one żadnego wpływu na bezpieczeństwo i funkcjonowanie Państwa pieca Tulikivi; nie stanowią także żadnych wad i dlatego też są wyłączone z gwarancji. Nie mamy również wpływu na ukształtowanie kolorów i jednolitość naturalnego materiału skalnego i z tego też powodu nie możemy zagwarantować określonego wyglądu gotowego pieca.
Gwarancja nie obejmuje żadnych szkód powstałych w wyniku normalnego ścierania się lub błędnego użytkowania. Następujące części są wyłączone z pięcioletniej gwarancji fabrycznej i posiadają 2-letnią gwarancję, jeśli są używane zgodnie z instrukcją użytkowania:
- Drzwiczki paleniska, szyba drzwiczek , uszczelki i ich konstrukcje
- Metalowe, elektryczne i elektroniczne części
- Panele komory paleniska
- Akcesoria Tulikivi Green (w tym wymienniki ciepła, grzałki elektryczne , systemy kontrolne i pomiarowe)
- Piece do sauny (piece opalane drewnem, piece elektryczne i ich jednostki sterujące).
Części metalowe, szyby drzwiczek, uszczelki, panele komory paleniska oraz ruszty kominków i pieco kominków mają ograniczoną gwarancję na jeden (1) rok, pod warunkiem, że kominek / pieco kominek będzie użytkowany zgodnie z instrukcją obsługi. Produkty do gotowania nie mają gwarancji.

2) Przypadek gwarancji może być tylko wtedy uznany, jeżeli formularz karty gwarancyjnej zostanie niezwłocznie , po pierwszej budowie pieca - Tulikivi przez kupującego dokładnie wypełniony i zapisany na stronie internetowej.

3) Pozostałe roszczenia z tytułu rękojmi oraz roszczenia odszkodowawcze, obojętnie z jakiej przyczyny prawnej, są w ramach gwarancji wykluczone. Gwarancja jest tylko wtedy ważna, jeżeli budowa pieca została przeprowadzona przez autoryzowanego i wykształconego sprzedawcę Tulikivi. Wszelkie póżniejsze zmiany i modyfikacje dokonane na piecu są podstawą do anulowania gwarancji. Przy instalacji i przyłączu produktów Tulikivi Geen muszą być dodatkowo zachowane ,łącznie z instrukcją przepisy krajowe i regionalne.

4) Tulikivi Oyj lub jego przedstawiciel zastrzegają sobie prawo do kontroli reklamacji.
Zgadzam się, że moje dane osobowe, jak i dane wynikające z użytkowania, mogą być przechowywane i wykorzystane jedynie przez Tulikivi w celu badania rynku. Zapewniamy, że z powierzonymi danymi Państwa będziemy obchodzić się ze szczególną starannością . Nie wystąpi ujawnianie informacji osobom trzecim w celach reklamowych.
Przeczytałem i zgadzam się z warunkami.