Tulikivi īpašnieka reģistrācija
Ailītes, kas atzīmētas ar zvaigznīti (*) obligāti jāaizpilda.

Vārds *
Uzvārds *
Adrese *
Pasta indekss * Pasta nodaļa *
Valsts
E-pasta * Telefons *

Krāsns veids Sērijas nr. *

Pārdevējs (Tulikivi dīlera nosaukums)

Krāsns meistars Uzstādīšanas datums
Diena Mēnesis Gads
„TULIKIVI“ GARANTIJA
Tulikivi ievēro eksportētājvalsts likumdošanu, patērētāju aizsardzības likumus, un kvalitātes atbilstības normatīvus. „Tulikivi“ akmens krāsnij ir 5 gadu garantija. Ražotāja garantija attiecas uz defektiem, kas atklājušies garantijas laikā un kuru cēlonis ir akmens materiāls vai konstrukcijas kļūda. Par krāsns uzstādīšanu atbild pilnvarots pārstāvis, kurš iespējamās uzstādīšanas kļūdas novērš par saviem līdzekļiem.

1) Garantija stājas spēkā no „Tulikivi“ krāsns uzstādīšanas dienas. „Tulikivi“ akmens ir iežu veids, kas veidojies no mīkstiem minerāliem. Veidošanās procesa īpatnību rezultātā iespējamas sīkas plaisiņas, kas kurināšanas laikā var kļūt redzamas kā lielākas plaisas. Tās nekādā veidā neietekmē ne „Tulikivi“ krāsns drošumu, ne darbību un nav defekts, uz kuru attiecas garantija. Dabiskā akmens materiāla krāsas izveidi un krāsas viendabību nav iespējams ietekmēt, tāpēc mēs nevaram garantēt gatavai krāsnij noteiktu izskatu. Garantija metāla, čuguna un keramikas daļām, kā arī papildus aprīkojumam ar nosaukumu ”Tulikivi Green” (tādiem kā siltumatmainītājam, elektriskajiem elementiem, krāsns vadības blokam) kā arī termometram un izolācijas materiāliem sastāda 2 gadus ar noteikumu, ka ir ievērota lietošanas instrukcija. Krāsns stiklam garantija ir 2 gadi. Garantija nesedz bojājumus, ko izraisījis normāls nodilums vai nepareiza lietošana. Detaļām, kas izgatavotas no metāla, čuguna, kurtuvju oderējuma plāksnēm siltumu akumulējošajām krāsnīm vai Tulikivi Green piederumiem ( tādiem kā siltummainis, elektriskajiem sildelementiem, kontroles un mērinstrumentiem) kā arī termometriem un izolācijai tiek piešķirta 2 gadu garantija, ja tie ekspluatēti saskaņā ar lietošanas instrukciju. Durtiņu stiklam ir 2 gadu garantija rūpnieciskajiem defektiem. Malkas krāsnīm kurtuves oderējuma plāksnēm ir 2 gadu garantija. Vai saskaņā ar valsts noteikto likumdošanu.

2) Garantija tiek uzskatīta par spēkā esošu tikai tādā gadījumā, ja no pircēja puses pilnībā noformēta garantijas apliecība tiek iesniegta „Tulikivi Oyj“ pilnvarotā pārstāvniecībā uzreiz pēc „Tulikivi“ krāsns sākotnējās uzstādīšanas.

3) Šī garantija izslēdz citas vai papildu zaudējumu atlīdzināšanas prasības neatkarīgi no to cēloņiem. Jebkuras, arī nelielas krāsns konstrukcijas izmaiņas pēc krāsns pārdošanas nozīmē ražotāja garantijas zaudēšanu. Krāsns durtiņām, stikliem, termometriem un blīvēm tiek dota garantija atbilstoši valstī pastāvošajai likumdošanai. Garantija tiek uzskatīta par spēkā neesošu, ja krāsns tiek ekspluatēta pārāk mitrās vai nepabeigtās telpās.

4) „Tulikivi Oyj“ vai tā pārstāvniecība patur tiesības veikt krāsns ekspertīzi pieteiktajai pretenzijai.
Es piekrītu, ka mani dati tiks uzglabāti un lietoti Tulikivi mārketinga vajadzībām. Šie dati netiks nodoti trešajām personām.
Esmu izlasījis un piekrītu noteikumiem