Registrace vlastníka produktu Tulikivi

Pole označená hvězdičkou (*) jsou povinná.

Křestní jméno *
Příjmení *
Adresa *
PSČ * Pošta *
Země
Email * Telefon *

Typ kamen Série *

Prodávající

Stavitel kamen Datum instalace
Den Měsíc Rok
ZÁRUKA TULIKIVI
Tulikivi se řídí zákony dané země pro ochranu spotřebitele a nese zodpovědnost za kvalitu výrobků.
Na mastková krbová kamna nebo na jiné kombinace kamen Tulikivi poskytujeme 5-letou záruku. Záruka se během záruční doby vztahuje na výrobní vady kamenného materiálu, nebo na chyby v konstrukčním návrhu. Za instalaci kamen ručí autorizovaný prodejce, který jakékoliv nedostatky, související s instalací, odstraňuje na vlastní náklady.

1) Záruka začíná dnem instalace kamen Tulikivi. Mastek je druh kamene, který vznikl z měkkých minerálů. Z tohoto důvodu jsou v něm obsaženy malé rýhy, které jsou v důsledku topného procesu viditelné jako trhliny. Tyto trhliny nemají žádný vliv na bezpečnost a na funkčnost kamen Tulikivi, nepředstavují nedostatek a nevztahuje se na ně záruka. Nelze ovlivnit barevný odstín a jednotnost materiálu přírodního kamene. Proto nemůžeme zaručit dokonalý vzhled hotových kamen. Záruka se nevztahuje na škody vzniklé běžným opotřebením, nebo nesprávným používáním. Na části z kovu, litiny, keramiky a další doplňující příslušenství Tulikivi Green (včetně výměníků tepla, elektrického ohřívače, kontrolního a měřicího systému), také na termostat a těsnění se vztahuje záruka na 2 roky v souladu s pokyny pro použití. Na sklo dvířek poskytujeme záruku 1 rok.

2) Záruku lze uplatnit jen tehdy, jestliže bezprostředně po instalaci kamen Tulikivi došlo autorizovaným zástupcem Tulikivi k řádnému vyplnění záručního listu.

3) Jiné nároky na reklamaci nebo na náhradu škody jsou v rámci záruky vyloučeny a to nezávisle na své právní podstatě. Záruka je platná jen v případě, jestliže byla instalace provedena autorizovaným a vyškoleným zástupcem Tulikivi. Veškeré dodatečné změny a modifikace provedené na kamnech mají za následek neplatnost záruky. Při instalaci a připojení přídavných zařízení pod značkou „Tulikivi Green“ musí být dodrženy požadavky v souladu s národními a regionálními předpisy.

4) Společnost Tulikivi nebo jeho autorizovaný zástupce si vyhrazují právo na přezkoumání reklamace.
Souhlasím s tím, aby mnou uvedené údaje, jakož i použitím vzniklé údaje, byly uložené a použité pro průzkum trhu, který provádí Tulikvi ve vztahu k mé osobě. Ujišťujeme Vás, že se svěřenými údaji budeme zacházet s mimořádnou péčí. Tyto údaje nebudou předány třetím osobám k reklamním účelům.
Přečetl(a) jsem si podmínky a souhlasím s nimi.