Tulikivi Koncernen

Tulikivi-koncernen bildas av det börsnoterade familjeföretaget Tulikivi Oyj och dess dotterbolag. Tulikivi-koncernen är världens största tillverkare av värmelagrande eldstäder. Tulikivi har tre produktgrupper: Eldstäder, Bastur och Inredning. Tulikivi och dess kunder uppskattar välbefinnande, inredning och fördelarna med bioenergi. Tulikivis omsättning är cirka 30 miljoner euro, varav exportens andel uppgår till cirka hälften. Tulikivi har cirka 200 anställda.

Du kan hitta uppgifter om företaget, ekonomi och börsmeddelanden engelskspråkiga hemsidan.