Informationspolitik

Målet för Tulikivi Oyj:s kommunikation är att förstärka företagets positiva image. Informationsspridningen har som syfte att förstärka kännedomen om Tulikivi och främja försäljningen. Företagsbilden påverkas genom styrning av den externa kommunikationen. Huvudprincipen för kommunikationen är att den är snabb, öppen, ärlig, kontinuerlig och jämlik med beaktande av lagstiftning, avtal och börsbestämmelser.