Virveleldstad

För en bättre förbränning

Eldstaden är ugnens nervsystem och påverkar hela ugnens funktion.

  Virveleldstaden är en uppfinning som Tulikivi patenterat och som gör att förbränningsgaserna stannar längre inne i förbränningsrummet. Därför sker förbränningen effektivare och mycket rent. Ugnens utsläpp är en bråkdel av världens strängaste utsläppsnormer.