Varför elda med ved?

Du uppnår också en större energisjälvförsörjning. Det är den enda uppvärmningsformen som är oberoende av andra källor. Veduppvärmning passar även utmärkt för passivhus och i kombination med andra uppvärmningsformer. Du kan dra nytta av värmen som uppstår vid förbränningen (t.ex. till ett vattenburet värmesystem) och ta in tilluft i Tulikivi-ugnen direkt utifrån utan att påverka ventilationen.

Veduppvärmning är koldioxidneutralt: samma koldioxid frigörs även när veden ruttnar, men genom att bränna veden kan man dra nytta av värmeenergin. Det går utmärkt att uppfylla de krav på minskade växthusgasutsläpp som antogs i Kyoto genom att använda bioenergi, som exempelvis att bränna ved. Vi är först i branschen med att räkna ut koldioxidavtrycket för våra ugnar: utsläppen från tillverkningen av Tulikivis eldstäder nollas på bara 1–2 år.

Tulikivis ugnar ger en ren förbränning och klarar världens strängaste utsläppsnormer. Du kan dessutom välja om du vill bränna ved eller energieffektiva pellets i ugnen.