Testerna

  Tulikivi var den första tillverkaren av värmelagrande eldstäder som införde CE-märkning. Eldstäderna har testats enligt den nya teststandarden EN 15250 för värmelagrande eldstäder. Med standarden förenhetligas märkningen av eldstäder, och således är det lättare för dig att få information om och jämföra egenskaperna hos olika eldstadstillverkares produkter. CE-märket är tillverkarens försäkran att produkten uppfyller kraven i Europeiska unionen.

Ute i världen har Tulikivi-ugnen klarat stränga testkriterier. Även i dessa sammanhang har den klarat sig bättre än många andra. 

I diagrammet presenteras kolmonoxidutsläppen från en traditionell eldstad respektive Tulikivis normalroster Flat Grate Logo och virveleldstad Whirl Box Logo. Referensramen utgörs av Österrikes utsläppsnorm som är den strängaste i världen.

Som första ugnstillverkare har Tulikivi uppfyllt kraven i kvalitetscertifikatet ISO 9001.

Tulikivi har klarat de mest krävande säkerhetstesterna inom branschen och uppfyller också världens strängaste utsläppsnormer (bl.a. IBR-certifikatet).

Därtill deltar Tulikivi fortfarande mycket aktivt både i nationellt och internationellt forsknings- och utvecklingsarbete. Vi planerar redan för fullt för morgondagen.