Teknik

Brasugnar

Tulikivi-ugnarna fungerar enligt motströmsprincipen som effektivt tar tillvara på den värmeenergi som finns i de varma rökgaserna. Lågorna från förbränningsrummet stiger upp i övre förbränningskammaren och fördelas till sidokanalerna. I sidokanalerna sker den avslutande förbränningen av rökgaserna och värmeenergin ackumuleras i ugnens stenmassa som sedan överför värmen till rummet i form av strålningsvärme. 

Brasbakugnar

Tulikivis brasbakugnar ansluts endast till en skorstenskanal i stället för två. Systemet är patenterat. Det är möjligt att elda separat med ved både i braseldstaden och i bakugnen. Hela ugnen värms upp jämnt uppifrån och ned oberoende av vilken eldstad som används. Den sinnrika konstruktionen av eldens och rökgasernas cirkulationssystem ger en garanti för detta. Lösningens verkningsgrad är utmärkt.

Bakugnar

I Tulikivis bakugn används dubbelförbränningsprincipen. Den patenterade lösningen tar tillvara på vedens energi till den minsta partikeln och ökar ugnens användningstid. Veden brinner i bakugnens brännkammare och med lågorna stiger oförbrända rökgaser till det övre förbränningsvalvet. Tack vare sekundärluften som strömmar genom sotluckan och kolrostret förbränns gaserna och blir till nyttovärme. Kolresterna faller till slut genom eldstadens bakre del ned på kolrostret där de förbränns snabbt och avger tilläggsvärme. Någon separat koloskanal behövs inte.