Rengöring och underhåll

Rengör eldstaden från aska före varje eldning. Kontrollera att asklådan inte är full och töm den vid behov. I samband med tömningen av asklådan är det bra att rengöra asklådans underlag, så att det inte samlas lösaska under lådan. Om du använder dammsugare så måste den förses med extra utrustning avsedd för dammsugning av aska. Av säkerhetsskäl ska serviceåtgärder utföras först när ugnen och askan svalnat ordentligt.

Sotning

Eldstaden ska sotas regelbundet minst en gång om året. Vid sotningen ska alltid nationella, regionala och lokala föreskrifter iakttas. Öppna sotningsluckorna omsorgsfullt så att deras tätningar inte tar skada. Kontrollera att sotningsluckorna och asklådan sitter ordentligt på plats efter sotningen. Stäng serviceluckan.

Rengöring av täljstensytan

Rengör alltid ugnen när den är kall. I anslutning till regelbunden städning torka av eldstadens yta med mild diskmedelslösning. Fläckar kan skrubbas med diskmedel. Låt tvättmedlet verka en stund. Skölj och torka stenytan noga.

Svåra fettfläckar och stearin avlägsnas med rengöringsmedlet för täljsten som levereras med eldstaden. Följ anvisningen på förpackningen.

De allra svåraste fläckarna kan avlägsnas med slipsvampen som levereras med eldstaden. Slipsvampen är också till hjälp för att avlägsna små repor. Slipa täljstensytan försiktigt. Du undviker slipgränser genom att slipa stenytan ända till fogarna. Rengör stenytan efter slipningen med ljummet vatten och torka den noga.

Rengöring av luckans glas och ram

Tulikivi-eldstädernas luckor har konstruerats så att luftströmmen sköljer glaset på insidan och håller det rent. Om glaset trots det blir sotigt lönar det sig att rengöra det genast efter att eldstaden svalnat.

Aska är ett ekologiskt rengöringsmedel som alltid finns tillgängligt. Ta fin aska på ett fuktat hushållspapper i asklådan och gnugga lätt det sotiga stället på glaset. Rengör därefter glaset med fuktat hushållspapper och torka till slut glaset noga.

För rengöring av luckans ram kan du använda rengöringsmedlet för täljsten som levererats med ugnen. Använd inte lösningsbaserade rengöringsmedel.