Ren förbränning och tekniskt försprång

Tulikivis brasugnar och bastuaggregat ger en ren förbränning och är energieffektiva. Det krävs bara en liten mängd ved för uppvärmningen, och förbränningen sker rent och lämnar nästan ingen aska efter sig. Våra ugnar klarar världens strängaste utsläppsnormer och värmen som produceras kan utnyttjas genom att exempelvis koppla ugnen till det vattenburna värmesystemet i hemmet.

Våra produkter förenas dessutom av ett fokus på teknisk utveckling. Vi strävar efter att göra så bra produkter som möjligt både för dig som användare och för miljön. Temperaturen på våra bastuaggregat kan exempelvis justeras med en grads precision med styrenheten. Temperaturskillnaden märks inte på bastuvärmen, men desto mer på energiförbrukningen. Genom att justera rummets och bastuaggregatets temperatur separat får du en mjuk och fuktig värme i bastun. Fler exempel på vår smarta teknik hittar du på produktsidorna.