Miljö

Miljövänlig strålningsvärme från ved

Ekologer är allmänt överens om att trä är kolneutralt. När trä brinner frigörs en betydande mängd koldioxid — en växthusgas som också frigörs när man eldar fossila bränslen — men gasen återabsorberas av växande träd och förvandlas till kol, som utgör ungefär hälften av trädets vikt. Vare sig trädet eldas i din Tulikivi-eldstad eller förmultnar i skogen, så frigörs samma mängd kol till miljön i form av CO², metan och andra gaser.

Denna cykel kan hypotetiskt upprepas i oändlighet. Detsamma gäller inte för fossila bränslen.

I USA har EPA konstaterat att om fossila bränslen i högre grad skulle ersättas med biobränslen, så skulle man kunna kontrollera „växthuseffekten“.

Carbon dioxide circle

Det naturliga koldioxidkretsloppet – träd absorberar koldioxid från atmosfären. När trädet förmultnar i skogen eller eldas i en Tulikivi-eldstad frigörs det till luften. Kretsloppet börjar om från början.