Mångsidigt sortiment och fullständig service

Vi tycker att service ska vara enkelt. Vårt löfte om tändsticksfärdiga produkter är ett löfte om att göra det enkelt för dig. Vi gör allting färdigt åt dig fram till dess att du har tändstickorna i handen och tänder din Tulikivi-brasugn för första gången. Tulikivis brasugnar kan monteras i såväl nybyggnationer som renoveringsobjekt och på samma plats som din nuvarande ugn. Genom vårt heltäckande nätverk servar vi dig och hjälper dig att ta ner din gamla brasugn, monterar en ny samt utför service under många år framöver.

I vårt sortiment hittar du sammanlagt över 1 000 brasugnar, fördelat på sex distinkta kollektioner. Hos oss hittar du även bastuaggregat i särklass och snygga stengolv till ditt hem.