Inredningsstenar

Sten är ett naturligt, särpräglat material som är lätt att underhålla och hålla rent. I vårt sortiment hittar du passande stenmaterial till såväl olika utrymmen i hemmet som till tomten. Högklassig, hållbar sten ger hemmet ett lyft.

Täljsten är ett mjukt, värmelagrande material som inte avger något klapprande ljud och inte blir halt ens när det är vått. Inredningssten är en hållbar inredningslösning som passar både som golvbeläggning i hallen och plattbeläggning i våtutrymmen. Tulikivi ger både infartsvägen och innergården ett snyggt utseende.