Eldstadens storlek

Värmeaggregat efter värmebehov

Hur många gånger om dygnet vill du elda i eldstaden? Nedan har vi jämfört rumstemperaturer med olika eldstäder. I det ena rummet finns en Tulikivi-brasugn och i det andra en kamin. Den behagliga strålningsvärmen från en rätt vald Tulikivi-ugn räcker ett dygn.

 

En täljstensugn som är mindre till sin massa lagrar mindre värme och svalnar också snabbare än en större ugn. En större ugn lagrar mer energi som frigörs långsammare i rummet och avger värmen länge. I samtliga fall slår en Tulikivi-ugn till exempel en kamin, vars värmeavgivningstid är rätt kort. 

En liten brasugn uppnår sin maximala momenta värmeavgivningseffekt (2,75 kW) efter ca 3 timmar från att man börjat elda. Brasugnen avger 50 % av sin uppvärmningseffekt ännu efter 11 timmar och 25 % efter 18 timmar från att man inlett eldningen. 

Brasbakugnen uppnår sin maximala momenta värmeavgivningseffekt (3,25 kW) efter ca 6 timmar från att eldningen inletts. Brasbakugnen avger 50 % av sin uppvärmningseffekt ännu efter 23,5 timmar och 25 % efter 36 timmar från att man inlett eldningen.