Den traditionella täljstenen föds på nytt

Publicerad 07/13/2016

Tredimensionella haptiska ytor har ökat sin popularitet inom formgivningen. Nu introducerar Tulikivi en ny täljstensbehandling som väcker upp känselsinnet. Ytbehandlingen som fått namnet Grafia finns till en början tillgänglig för tre värmelagrande eldstäder: Vasa Grafia, Valkia Grafia och Sarmi Grafia. Värmelagrande täljstensspisar avger värme länge, till och med i ett dygn med ett par timmars uppvärmning.

På hösten får Tulikivis täljstensspisar en ny uttrycksfull Grafia-ytbehandling

Täljsten är en stenart som känns mattaktigt slät. Grafia-ytbehandlingen ger täljstenens yta en ny slags intressant textur. Ytbehandlingen framhäver stenartens färgvariationer vackert: täljstenens färg skiftar i olika toner av grått.
 
Tulikivi har över 35 års erfarenhet av förädling av täljsten, och företagets stora täljstensfyndigheter finns på företagets hemort i Norra Karelen i Finland. Täljsten är lätt att bearbeta, varför den kan förses med mönster och spår som tilltalar både känsel- och synsinnet. Produktionen och leveransen av de nya Grafia-eldstäderna startar på hösten 2016.

Täljstenseldstäder får en ny inredningsmässig dimension

Grafia-ytbehandlingen skapar en fin kontrast till Vasa-, Valkia- och Sarmi-eldstädernas moderna formgivning. Huvudrollen har materialet, täljstenen med den levande ytan. Grafia-ytbehandlingen tonar bort stenfördelningen på spisens yta.

Den minsta nya eldstaden är Vasa Grafia, som har en fyrkantig glaslucka. Den lite bredare Valkia Grafia har en horisontal rektangulär glaslucka. Förutom täljstensytan finns Valkia-eldstaden också tillgänglig med andra ytor: På Valkia Nammi är överklädnaden keramiska plattor, Valkia Kide har en kristallinaFigure-yta, Valkia Aalto en vågformig Figure-yta och modellen Valkia HSI en räfflad täljstensyta. Den största modellnyheten är Sarmi Grafia, som har ett eget uttryck på grund av en hög, vertikal glaslucka.

Vasa Grafia, Valkia Grafia och Sarmi Grafia är verkliga effektvärmare. Till dem kan man montera Tulikivi P10-pelletsserien som tilläggsutrustning, och då kan man förutom träklabbar också bränna träpellets. Om man vill kan man dessutom koppla Sarmi Grafia till husets vattenburna värmesystem med Tulikivis W10-värmeöverföringspaket. Så här kan till och med hälften av eldstadens värmeenergi utnyttjas för vattenburet golvvärme och/eller förvärmning av tappvatten.

Täljsten är som skapad till eldstadsmaterial

Täljsten passar speciellt bra som material till eldstäder, eftersom den lagrar och leder värme utmärkt. Täljstenens yta blir aldrig brännhet, vilket underlättar speciellt barnfamiljernas vardag. En värmelagrande spis återger värme i rummet med en jämn värmestrålning, så att inomhusluftens temperatur hålls behaglig över hela bostaden.

En värmelagrande eldstads strålningsvärme värmer förutom människor även husets konstruktioner och håller fukt och mögel borta. Med två timmars uppvärmning avger en värmelagrande spis värme i till och med 24 timmar. Rumsluften hålls fräsch, eftersom en värmelagrande täljstensspis varken cirkulerar rumsluften eller lyfter dammet i rummet i luften.

Tack vare den effektiva förbränningen går det åt bara lite ved, och både klabbar och pellets brinner rent. Verkningsgraden för Grafia-seriens eldstäder är 84–86 procent beroende på modell. Tulikivis eldstäder understiger världens strängaste utsläppsnormer för eldstäder.