Bildbank

Här hittar du våra bilder och logos >> MATERIALBANK

Vänligen läs först de användningsvillkor för bilderna:

  1. Bilderna får endast användas i samband med Tulikivi Oyj:s annonsering samt i andra publikationer som handlar om Tulikivi Oyj.
  2. Tulikivi Oyj innehar all nyttjanderätt till bilderna.
  3. Publicerade bilder skall alltid förses med en källangivelse med information om nyttjanderättens innehavare: "Bild: Tulikivi Oyj". Grova kränkningar av rättigheterna kan leda till rättsliga påföljder.
  4. Med undantag av bildbeskärning får bilderna inte manipuleras utan tillstånd av Tulikivi Oyj.
  5. Bildanvändaren förbinder sig att använda bilderna endast för eget bruk. Bilder får inte överlåtas till tredje part i någon form.
  6. Bildanvändaren får inte använda vårt material i lagstridigt syfte, eller i ett syfte som kränker ett företag, en person eller ett varumärke.
  7. Bildanvändaren skall på alla sätt förhindra otillåten återanvändning av materialet.
  8. Bildanvändaren svarar alltid för publiceringen av bilderna. Tulikivi Oyj svarar inte för eventuell indirekt skada som orsakats bildanvändaren eller utgivaren.