Ytterväggar, gångar och terrasser


Med Tulikivis Decorative-skifferstensplattor kan man fodra både inner- och ytterväggar.
Läs mer

Ytterväggar, gångar och terrasser

Murar, socklar och staket


Tulikivis mursten av bruten granit smälter snyggt in i omgivningen på grund av sin färgskala och naturliga yta.
Läs mer

Murar, socklar och staket

Planteringsbassänger och möbler


Planteringsbassänger av sten till gården
Läs mer

Planteringsbassänger och möbler

Gårdsplan och trädgård i skick med sten

Sten är en naturlig rytmgivare när man skapar en gårdsplan eller trädgård. Natursten är en lättskött och effektfull partner i gångar, som golv på terrasser och uteplatser, i trappor, vatten- och växtbassänger och växthus. Man kan också bygga murar och klä socklar och stängsel med sten. I trädgårdsmöbler smälter natursten in i miljön på ett stilfullt sätt. Olika stenarter och ytbehandlingar livar upp gården ännu mer. Vi erbjuder trädgårdsplattor, mur- och sockelstenar och mycket annat i samband med konstruktion av gårdsplan och trädgård.