Monterings- och bruksanvisningar

Elektriska bastuaggregat:


Monterings- och bruksanvisning för
Naava-, Nuoska-, Rae-, Huurre ja Riite 


KNX anvisning

Naava monteringsanvisning

Nuoska monteringsanvisning


Rae monteringsanvisning


Tuisku monteringsanvisning


Kuura 1 monteringsanvisning


Kuura 2 monteringsanvisning


Huurre monteringsanvisning


Riite monteringsanvisning


Sumu E monteringsanvisning

 
Sumu ST
monteringsanvisning


Garantivilkor


Kiira monteringsanvisning


Montering av termopar,
kringutrustning


ROUTA / HALL A - E MODEL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

ROUTA / HALL A - ST MODEL MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

 

 

Vedeldade bastuaggregat:

Kiukaiden Käyttöohje
SK450, TK550, TK550/1, TK550/2
monteringsanvisning


Hile och Utu montering- och bruksanvisning


Kinos monteringsanvisning


Montering- och bruksanvisning mantel på Kinos

 

Gemensamma bastur:


Ahti monterings- och bruksanvisning

Aarni monterings- och bruksanvisning

Pohjola monterings- och bruksanvisning

 

Styrenheter:


Monterings- och bruksanvisning för Tulikivi Touch Screen


Monteringsanvisning för Touch Screen panel


Garantivilkor


Emo kontaktorbox
monterings- och bruksanvisning


Emotec monterings- och bruksanvisning


Emotouch monterings- och bruksanvisning

 

Rökbastu:


SK950 allmänna anvisningar


KSSK1000 allmänna anvisningar