Skyddsavstånd

Värmelagrande täljstenugnar

I vidstående tabell och bild ser du Tulikivi-ugnens skyddsavstånd till brännbart material (uppåt,  sidorna och framåt). Skyddsavståndet åt sidorna varierar från 50 till 200 mm beroende på ugnsmodell. Skyddsavståndet under eldstaden ska vara 50 mm. Om golvet är av bränbart material ska gnistskyddet dimensioneras enligt ritningen. Reservera 1000 mm framför ugnen och 600 mm framför sotningsluckorna för utförande av servicearbeten. Skyddsavståndet från luckorna är 500 mm på sidorna och framåt. Skyddsavstånden har fastställts modellspecifikt enligt CE- normen EN15250.

*) Obs: att skyddsavständet från spishållen är 500mm åt sidan och 1000mm frammåt och uppåt.