W10 värmeväxlarsystem

W10-värmeväxlarsystem överför värmen till hela hemmet

Med Tulikivi Green W10 överför du värme från eldstaden till hemmets ackumulatortank och får en betydligt mindre elräkning. Med Green W10 blir eldstaden en naturlig del av det övriga uppvärmningssystemet i hemmet.

Tulikivi Green-uppvärmningssystemen är aktuella eftersom byggbestämmelserna har ändrats. De nya byggbestämmelserna främjar användningen av förnybara energiformer. Med en effektiv eldstad och ett fungerande vattenuppvärmningssystem i ett lågenergi- och passivhus kan man täcka en stor del av hela hemmets behov av uppvärmningsenergi på ett ekologiskt sätt. Den energi som en effektiv eldstad producerar kan användas till att värma upp olika delar i hemmet eller till att bereda varmvatten.

 
Det cirkulerande vattnet i eldstadskretsen värms upp i eldstaden och leds till en ackumulatortank som anslutits till systemet, och således kan värmen utnyttjas i hemmets vattenvärmecentral (golvvärme) eller för att värma hushållsvatten. Tulikivi Green W10-värmeväxlarsystem kan anslutas parallellt med en solfångare och/eller luft-vattenvärmepump.