Styrenheter


Tulikivi Touch Screen-styrenhet kan monteras i torra och fuktiga utrymmen samt inne i bastun. Med en lättanvända styrenhet kan temperaturen i bastun justeras med en grads noggranhet och således spara energi. Lättanvänd, tydlig och stor text på displayen. Justering av temperaturen i stenmagasinet som specialegenskap. Bastuaggregaten kan också utrystas med styrenheter som är kompatibla med KNX-husautomationssystem.

Tulikivi Touch Screen


Styrenhet för bastuaggregat Tulikivi Touch Screen är enkel att använda och har en tydlig pekskärm.
Läs mer

Tulikivi Touch Screen