P10 pelletsystem

I Tulikivis virveleldstad blandas rökgaserna och förbränningsluften effektivt i förbränningskammaren, eftersom den största delen av förbränningsluften strömmar till rätt ställe ovanför vedträna och pelletsen genom luftspringorna i eldstadsskivorna. Den effektiva blandningen av gaserna resulterar i en ren förbränning. I virveleldstaden får all pellets som behövs för en eldning plats samtidigt, och elden brinner vackert i hela eldstaden. Du kan alltså i lugn och ro njuta av den välgörande strålningsvärmen.
 


 Tulikivi P10-pelletsystemets bruksanvisning