Tulikivi Color

Tulikivi Color går lika bra att använda på nya täljstensugnar som på ugnar som har använts under en lång tid. Paketet innehåller alla de tillbehör som behövs för beläggning av en Tulikiviugn. Det enda du behöver är rengöringsmedel samt papper och papp för att skydda allt runtomkring din eldstad. Om det finns stora ytskador på din ugn är det bra att fylla dem med en speciell tätningsmassa. I Tulikivi Color-paketet medföljer detaljerade anvisningar för rengöring och beläggning av ugnen.

Beläggningsarbetet kan även köpas som en nyckelfärdig tjänst som innebär att Tulikivis ugnsmästare utför ugnsbeläggningen från början till slut. Beläggningsservicen består av rengöring av ugnen, demontering och återmontering av luckor, rengöring av fogar och fogning med Tulikivi Color-fogmassa samt beläggning med Tulikivi Color-beläggning.

Ytan behandlad med Tulikivi Color kan även lagas om det under årens lopp uppstår märken eller permanenta fläckar. En täljstensugn som en gång har belagts kan även beläggas på nytt.