Bastustenar

Det finns två storlekar av Tulikivis olivindiabasstenar. Bastustenarna med  storlek  under 10 cm passar i elektriska bastuaggregat medan stenarna  över 10 cm passar i vedeldade bastuugnar.


Ovanpå bastustenarna kan man lägga Tulikivi Deco White dekorations stenar eller klassiska sågade stenar i täljsten.Tack vare täljstenens värmelagringsförmåga avger bastustenarna ett mycket mjukt och behagligt bad. Keramiska bastustenar får ej användas i Tulikivi bastuugnar.