Reiniging en onderhoud

Verwijder elke keer voor u begint met stoken de as van het rooster. Controleer of de aslade niet te vol is en maak de aslade zonodig leeg. Reinig bij het leegmaken van de aslade ook de ruimte onder de aslade om te voorkomen dat zich as ophoopt onder de aslade. Wanneer u een stofzuiger gebruikt, dient u hiervoor een speciaal voor het opzuigen van as bedoeld hulpstuk te gebruiken. Voor uw eigen veiligheid: Voer dit onderhoud alleen uit, wanneer de kachel en de as goed zijn afgekoeld.

Schoorsteenvegen

De kachel en de schoorsteen dienen regelmatig, minstens eenmaal per jaar geveegd te worden. Bij het schoorsteenvegen dienen altijd de nationale, regionale en lokale voorschriften te worden gevolgd. Open de veegluiken voorzichtig, zodat de daarin aanwezige afdichtingen niet beschadigd raken. Controleer na het schoorsteenvegen of de veegluiken en de aslade weer goed op hun plaats zitten. Sluit het onderhoudsluik.

Reiniging van het speksteen oppervlak

Reinig de kachel alleen wanneer deze afgekoeld is. Neem bij uw regelmatige schoonmaak het oppervlak van de kachel af met een waterig sopje van afwasmiddel. Vlekken kunt u boenen met afwasmiddel. Laat het afwasmiddel even inwerken en spoel en droog het steenoppervlak daarna zorgvuldig. Lastige vetvlekken en kaarsvet kunt u verwijderen met schoonmaakmiddel voor speksteen, dat bij de kachel wordt meegeleverd. Volg de aanwijzingen op de verpakking.

De moeilijkste vlekken kunt u verwijderen met het schuursponsje dat bij de kachel wordt meegeleverd. Hiermee kunt u ook krasjes wegwerken. Schuur het speksteenoppervlak voorzichtig. De randen van het geschuurde gedeelte kunt u wegwerken door tot aan de eerstvolgende voegen door te schuren. Was het steenoppervlak na het schuren met lauw water en maak het zorgvuldig droog.

Reiniging van het glas en de lijst van de kacheldeur

De deuren van Tulikivi kachels zijn zo ontworpen dat de luchtstroom langs de binnenkant van het glas strijkt, waardoor het glas helder blijft. Mocht er toch roet op het glas neerslaan, verwijder dat dan direct nadat de kachel is afgekoeld.

As is een ecologisch schoonmaakmiddel dat altijd voorhanden is. Doop een bevochtigde prop keukenpapier in wat fijne as uit de aslade en wrijf daarmee licht over de beroete plek op het glas. Reinig daarna het glas met vochtig keukenpapier en droog het glas tot slot zorgvuldig.

Voor het reinigen van de deurlijst kan het schoonmaakmiddel voor speksteen worden gebruikt, dat bij de kachel wordt meegeleverd. Gebruik nooit schoonmaakmiddelen op basis van oplosmiddel.

De fabrikant is niet verantwoordelijk voor wijzigingen of toevoegingen aan de constructie van de kachel die zonder volmacht en goedkeuring zijn aangebracht. Alleen het gebruik van door de fabrikant goedgekeurde en op de juiste wijze geïnstalleerde accessoires en reserve onderdelen is toegestaan.