Milieu

Milieuverantwoorde stralingswarmte

Milieudeskundigen zijn het er in het algemeen over eens dat hout koolstofneutraal is. Hoewel bij houtverbranding een grote hoeveelheid kooldioxide vrijkomt – een broeikasgas dat ook door fossiele brandstoffen wordt afgegeven – wordt het gas weer opgenomen door groeiende bomen en omgezet in koolstof, dat de helft van het gewicht van hout uitmaakt. Of een boom in uw Tulikivi wordt verbrand of ontbindt in het bos, er komt dezelfde hoeveelheid koolstof in het milieu vrij in de vorm van CO², methaan en andere gassen.

In theorie kan deze cyclus zich eindeloos herhalen. Dit geldt niet voor fossiele brandstoffen.

In de VS heeft het EPA geconcludeerd dat als meer fossiele brandstoffen werden aangevuld met biomassabrandstoffen, het ‘broeikaseffect’ onder controle zou kunnen worden gebracht.


De natuurlijke CO²-cyclus – bomen nemen kooldioxide uit de atmosfeer op. Bij het ontbindingsproces in het bos of bij verbanding in Tulikivi-haardkachels wordt het weer aan de lucht afgegeven. De cyclus begint opnieuw.