Houtstook

De voordelen van houtstook

Houtstook is een natuurlijke manier van stoken. Bij verbranding van hout komt er evenveel kooldioxide in de natuurlijke kringloop terecht als bij verrotting.

Van het huishoudelijk energiegebruik gaat de helft op aan verwarming. Het verwarmen van water is goed voor 20%. De rest, oftewel een derde deel van het huishoudelijk energieverbruik, gaat op aan elektrische apparatuur en verlichting. Houtstook kan stroomverbruik dus niet volledig vervangen.

Houtstook is een zeker alternatief. Een warmteopslagkachel is niet afhankelijk van stormen, stroomonderbrekingen en andere distributieproblemen.

In meer dan een miljoen Finse eengezinswoningen staat een kachel. Houtstook wordt vaak gekozen als tweede warmtebron. Huishoudens die zowel met hout als elektriciteit verwarmen, besparen op hun kosten voor elektrische verwarming gemiddeld 15 procent, oftewel 1700 kWh/stookseizoen.

Het beste resultaat met houtstook wordt verkregen door gebruik te maken van massieve, warmte opslaande kachels. Deze hebben een hoog rendement en staan de opgeslagen warmte gelijkmatig en gedurende lange tijd aan de kamer af.

Voor verwarming te gebruiken hout

Aanbevolen wordt om brandhout van minimaal een jaar oud te gebruiken. Hout dat in het voorjaar is gekliefd, is misschien in de herfst al geschikt als brandhout, maar hout van meer dan een jaar oud is zeker droog genoeg.

Gekliefd hout droogt het best, wanneer er lucht door de houtstapel kan stromen. Leg planken of balken onder de houtstapels, zodat het hout de grond niet raakt. Houtstapels mogen elkaar niet raken, maar meestal steunen ze elkaar door middel van stokken.