Het ontstaan van speksteen

Zo’n 2800 miljoen jaar geleden stroomde er in het huidige Oost-Finland magnesiumrijke komatietlava door barsten in de aardkorst naar buiten. De beweeglijke lava met een temperatuur van 1600 graden verspreidde zich in onderzeese stromem tot ver van de plaats van uitbarsting.

1900-1800 miljoen jaar geleden botsten in het gebied van Finland lithosfeerplaten op elkaar, als gevolg waarvan de met de Alpen vergelijkbare Sveko-Karelische bergketen ontstond. Tegelijk hiermee plooiden prehistorische lavastromen met olivinesteen zich bijna loodrecht omhoog aan de voet van de bergketen.

Op een diepte van bijna 10 kilometer onder de prehistorische bergketen heerste een druk van 2000-4000 atmosfeer en een temperatuur van 400-500°C. In de poriën van het gesteente stroomde koolzuurhoudend water dat het olivinesteen eerst in serpentinesteen veranderde en tenslotte in speksteen. Dit in veel fasen verlopende, als een front voortbewegende veranderingsproces duurde tientallen miljoenen jaren.

Het natuurlijke schouwspel resulteerde in een zeldzame speling van de natuur. Speksteen was geboren.