Foto's

Hier vindt u onze foto's en logo's >> MATERIALBANK

Lees eerst de voorwaarden voor gebruik van de foto's:

  1. De afbeeldingen mogen alleen worden gebruikt in advertenties voor Tulikivi Oyj en in andere, over Tulikivi Oyj handelende publicaties.

  2. Tulikivi Oyj is eigenaar van alle gebruiksrechten op de foto's.

  3. In publicaties moet bij elke foto een bronvermelding worden afgedrukt waaruit de eigenaar van de gebruiksrechten blijkt: "Foto: Tulikivi Oyj". Grove schendingen van de rechten kunnen juridische gevolgen hebben.

  4. Uitgezonderd de beeldranden mogen de foto's zonder toestemming van Tulikivi Oyj niet worden gemanipuleerd.

  5. De gebruiker van de foto's mag de foto's alleen voor eigen gebruik aanwenden. De foto's mogen in geen enkele vorm aan derden worden verstrekt.

  6. De gebruiker van de foto's mag ons materiaal niet voor illegale doeleinden aanwenden, noch met het oogmerk een bedrijf, persoon of merknaam te schaden.

  7. De gebruiker van de foto's moet met alle mogelijke middelen proberen te voorkomen dat het materiaal ongeoorloofd nader wordt aangewend.

  8. De gebruiker van de foto's is altijd aansprakelijk voor de publicatie van de foto's. Tulikivi Oyj aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke directe of indirecte schade voor de gebruiker of publicist van de foto's.