De eigenschappen van speksteen

Het warmtegeleidingsvermogen van speksteen bedraagt 6,4 W/mK.
De specifieke warmtecapaciteit van speksteen bedraagt 0,98 J/gK.
Het soortelijk gewicht van speksteen bedraagt 2980 kg/m³.
De buigtreksterkte van speksteen in de richting van de gelaagdheid bedraagt 16,8 MN/m².
De buigtreksterkte van speksteen loodrecht op de gelaagdheid bedraagt 15,7 MN/m².

Warmtegeleidingsvermogen

Het in vergelijking met andere materialen goede warmtegeleidings-vermogen van speksteen is een gevolg van zijn compacte structuur en mineraalsamenstelling. Deze eigenschap zorgt voor een gelijkmatige en snelle opwarming van de gehele speksteenconstructie.

Warmteopslagvermogen

Met het warmteopslagvermogen van een materiaal wordt bedoeld de hoeveelheid warmte die het kan opslaan per gewichts- of volume-eenheid en per eenheid van temperatuur.

De soortelijke warmte van speksteen bedraagt ongeveer 1 J/gK en het soortelijk gewicht ongeveer 3 g/cm³, zodat het opslagvermogen per volume-eenheid 3 J/cm³K bedraagt. Het magnesiet mineraal heeft een goed warmtegeleidings-vermogen en een goede warmtecapaciteit. Voor natuursteen bedraagt deze waarde over het algemeen 0,84 J/gK, zodat de soortelijke warmte van speksteen ongeveer 20% hoger ligt.

Soortelijk gewicht

Mensen hebben vaak een verkeerde opvatting van de dichtheid van speksteen. Men denkt dat zachte steen tevens poreus is. Uit het hoge soortelijk gewicht van speksteen valt af te leiden dat het geen poreuze structuur heeft. Speksteen onstond in een paar honderd miljoen jaar tijd onder invloed van hoge temperatuur en druk. Vocht hecht zich wel aan het oppervlak van speksteen, maar kan niet naar binnen dringen, zelfs niet onder druk. In door VTT uitgevoerd onderzoek (no. 174/80/BET) werd voor speksteen een schijnbare porositeit gevonden van slechts 0,08%. Van een goede bouwsteen kan de porositeit 0-30% bedragen. Speksteen heeft een compacte structuur.

Vocht dat in natuursteen binnendringt verzwakt de sterkte-eigenschappen van bijna elke steensoort. Steen die aan één kant nat wordt, kan buigen. De grote dichtheid van speksteen voorkomt dat vocht en chemicaliën naar binnen kunnen dringen, zodat het niet de voornoemde nadelige eigenschappen bezit.

Buigtreksterkte

De waarden voor de buigtreksterktes van speksteen zijn meer dan 60% van de compressiesterkte. Voor een steenmateriaal is dat een zeldzaam verschijnsel, aangezien de buigtreksterkte van natuursteen over het algemeen 5-10% van de compressiesterkte bedraagt.

Chemische bestendigheid en reinheid

De chemische bestendigheid van speksteen is uitzonderlijk goed. Zelfs sterke zuren brengen geen schade toe. Speksteen is tevens schoon. Het voldoet aan de eisen ten aanzien van de geschiktheid voor voedingsmiddelen van § 16 van de Finse Voedingsmiddelenwet.