Communicatiebeleid

Het communicatiebeleid van Tulikivi Oyj heeft als doel het positieve imago van het bedrijf te versterken. Door het verspreiden van informatie wordt getracht de bekendheid van het bedrijf te versterken en de verkoop te bevorderen. Het bedrijfsimago wordt beïnvloed door de berichtgeving naar buiten toe goed te sturen. Het hoofdprincipe van de communicatie is dat de communicatie snel, open, eerlijk, voortdurend en objectief geschiedt, met inachtneming van wetten, overeenkomsten en beursregels.