Brandhout

Hout: economische en ecologische brandstof...

...indien slim gebruikt!

Hout is een ecologische brandstof, vooral bij gebruik in uw Tulikivi

De hoeveelheid CO₂ die bij de verbranding van hout in uw Tulikivi wordt uitgestoten, stemt overeen met de hoeveelheid CO₂ die hout op natuurlijke wijze uitstoot als het in het bos vergaat. Deze hoeveelheid CO₂ is gelijk aan de hoeveelheid die voor de fotosynthese uit de lucht wordt onttrokken tijdens het groeiproces van de boom. Op die manier is het evenwicht behouden. De theoretische balans voor CO₂ is dus neutraal.

Meer nog: het gebruik van houtenergie draagt bij tot het onderhoud van het bos en het landschap. De energetische waardering van bosafval zorgt ervoor dat de gezondheid van het bos erop vooruit gaat.

Door de remanenties te verzamelen, voorkomt de energetische waardering van bosafval de ontwikkeling en verspreiding van parasieten en ziekten.

Dit maakt tevens het onderhoud van het landschap mogelijk en zorgt ervoor dat de plattelandsbeheerders hun activiteiten kunnen diversifiëren. Deze aanmoediging voor bosbouwwerkzaamheden draagt bij aan de kwalitatieve verbetering van de bossen van de toekomst en bijgevolg ook aan de verrijking van het boskapitaal.
Het gebruik van bosenergie zorgt tegelijk voor de valorisatie van afgeleide producten en afval van het type 'hout' binnen de brandstoffen.

Dit is zeker waar voor Tulikivi, want alle soorten houtbrandstof zijn geschikt voor dit apparaat. Het belangrijkste is over droog hout te beschikken. Door de houtblokken fijn te splijten, verkrijgt u een levendig vuur en bijgevolg ook hoge temperaturen in uw oven.

Hoe verkrijgt u droog hout van goede kwaliteit?

1. Splijten

Boomschors is te vergelijken met een regenjas en beschermt het hout tegen weer en wind. Indien het hout niet gespleten is, kan het water binnenin niet verdampen. Daardoor is niet-gespleten hout na drie jaar nog niet droog! Hoe meer het hout gespleten is en hoe kleiner de houtblokken (20 à 33 cm) zijn, hoe sneller het zal drogen: het water kan dan immers sneller verdampen.

2. Drogen en bewaren

Hout droogt alleen maar als het goed geventileerd en beschut is. De ventilatie en de luchtcirculatie worden bevorderd door direct contact met de grond te vermijden. U kunt dit bijvoorbeeld doen door het hout op een palet te plaatsen. Hout wordt het best onder een afdak bewaard (zie schema’s). De droogtijd is afhankelijk van de houtsoort, de vorm, het klimaat en de opslagtoestand. Hout dat goed gespleten is, in stukken van 25 of 33 cm verdeeld en in optimale omstandigheden wordt bewaard, kan in minder dan een jaar droog zijn (watergehalte van minder dan 20 %). Blokhout van 50 cm daarentegen, heeft meerdere jaren nodig om deze vochtigheidsgraad te bereiken. Dan nog zal de kern van de houtblok te vochtig zijn! Het is dus verstandig steeds uw voorraad brandstof één jaar op voorhand op te slaan. Zo heeft u altijd voldoende droog hout. Denk eraan dat droog hout in een kelder of een garage terug vocht opneemt als was het een spons.

Een passende hoeveelheid hout garandeert een goede werking:
Om uw Tulikivi maximaal te vullen, rekent u ongeveer 1 % van het kachelgewicht. Zo heeft een kachel van 1 ton maximaal 10 kg nodig. U verhoogt u de kamertemperatuur niet door meer hout te verbranden en riskeert bovendien uw toestel te beschadigen.

De brandhaard overladen, haalt niets uit, omdat het vuur dan te fel opflakkert en de rook zich te snel verspreidt. De steen heeft onvoldoende tijd om de warmte te absorberen. Indien u 12 kg moet verbranden, boekt u duidelijk betere resultaten door 3 ladingen van 4 kg te verbranden dan 2 ladingen van 6 kg.

Door alle aanwijzingen te volgen, zal uw Tulikivi nog voordeliger en milieuvriendelijker werken en u gedurende lange tijd volledige tevredenheid schenken.

Er bestaan zeer eenvoudige oplossingen om hout in de beste omstandigheden en in een kleine ruimte te bewaren:

- ventileer het hout goed;
- bewaar het hout niet “overlangs” of zij aan zij;
- plaats het hout op een beschermde, goed verluchte plaats met sterk glooiend dak en regenzijde goed beschermd.