Puhas põlemine ja tehniline edumaa

Tulikivi kaminates ja keristes toimub puhas põlemine ja need on energiasäästlikud. Kamina soojendamiseks on vaja küllaltki vähe puid ja need põlevad puhtalt, jätmata peaaegu üldse tuhka. Meie küttekolded tekitavad vähem heitgaase, kui seda lubavad maailma rangeimad heitmete piirnormid. Tekkivat soojust saab kaminat vastavalt ühendades ära kasutada ka näiteks veesoojendamiseks.

Kõiki meie tooteid ühendab ka panustamine tehnilisse arendusse. Püüame valmistada tooteid, mis oleksid võimalikult head teile kui kasutajale, samuti keskkonnale. Näiteks meie kerise temperatuuri saab juhtkeskusest reguleerida ühekraadise täpsusega. Leiliviskamisel ei ole seda üht kraadi tunda, energiatarvet mõjutab see aga palju. Kui aga reguleerite ruumi ja kerise temperatuuri eraldi, saate pehme ja niiske leili. Teisi näiteid meie nutikatest tehnilistest seadmetest leiate tootetutvustustest.