Miks kütta puiduga?

Küttekamin suurendab teie majapidamise energia-alast sõltumatust. See on ainus muudest allikatest sõltumatu kütmisviis. Puudega kütmine sobib ka suurepäraselt passiivmajadesse ja ühitub muude kütmisviisidega. Põletamisel tekkiva soojuse võib suunata taaskasutusse (näiteks vee soojendamiseks), lisaks võib Tulikivi kamin võtta vajaminevat õhku otse väljast, segamata ruumi kliimaseadet.

Puudega kütmine on süsinikdioksiidi tekitamise seisukohast neutraalne: sama kogus süsinikdioksiidi vabaneb näiteks ka puidu kõdunemise käigus, ent põletamine annab lisaväärtust, soojusenergiat. Kiotos vastu võetud kasvuhoonegaaside vähendamise otsust täidate suurepäraselt bioenergiat kasutades, näiteks puudega küttes. Oleme esimesena valdkonnas välja selgitanud oma kaminate ja ahjude ökoloogilise jalajälje: Tulikivi küttekollete tootmise mõju jõuab nulli juba 1–2 aastaga.

Tulikivi kaminates toimub puhas põlemine ja need tekitavad heitgaase vähem, kui lubavad maailma kõige rangemad heitmete piirnormid. Võite ka valida, kas põletate oma koldes puid või energiatõhusaid puidugraanuleid.