Voolukivi omadused

Voolukivi soojusjuhtivus on 6.4 W/mK
Voolukivi erisoojusvõimsus on 0.98 J/gK
Voolukivi mahukaal on 2,980 kg/m³
Voolukivi paindetõmbetugevus horisontaalsuunas on 16.8 MN/m²
Voolukivi paindetõmbetugevus vertikaalsuunas on 15.7 MN/m²

Soojusjuhtivus

Voolukivi hea soojusjuhtivus võrreldes muude materjalidega on kivi tiheda struktuuri ja mineraalse koostise tulemus. See omadus annab ühtlase ja kiire soojenemise voolukivikonstruktsiooni erinevatelt pooltelt.

Soojussalvestusvõime

Materjali soojussalvestusvõime tähendab soojusenergia hulka, mida materjal suudab siduda kaalu- või ruumalaühiku ning temperatuuriühiku kohta.

Voolukivi erisoojus on umbes 1 J/gK ja mahukaal umbes 3 g/cm³, kusjuures salvestusvõime ruumalaühiku kohta on 3 J/cm³K. Magnesiidil on hea soojusjuhtivusvõime ja soojusvõimsus. Looduskividel on vastav väärtus harilikult 0,84 J/gK, kusjuures voolukivi erisoojus on umbes 20 % võrra nendest väärtustest suurem.

Mahukaal

Inimestel on sageli vale ettekujutus voolukivi tihedusest. Arvatakse, et pehme kivi on poorne. Voolukivi suure mahukaalu tõttu võib otsustada, et selle struktuur ei ole poorne. Voolukivi tekkis kuumuses ja suure rõhu all paarisaja miljoni aasta jooksul. Niiskus kinnitub üksnes voolukivi pinnale, kuid ei suuda tungida selle sisse isegi mitte rõhu all. VTT uuringutes, uurimisraport nr. 174/80/BET, saadi voolukivi oletatavaks poorsuseks ainult 0,08 %. Hea ehituskivi poorsus võib olla 0 –30 %. Voolukivi on struktuurilt tihe.

Looduskivi sisse pääsenud niiskus nõrgendab peaaegu kõikide kiviliikide tugevusomadusi. Kui kivi saab ühelt poolelt märjaks, võib see painduda. Voolukivi suur tihedus takistab niiskuse ja kemikaalide pääsu kivi sisse, mistõttu sellel ei ole eelkirjeldatud häirivaid omadusi.

Paindetõmbetugevus

Voolukivi paindetõmbetugevuse väärtused on üle 60 % survetugevusest. See on kivimaterjali kohta harvaesinev nähtus, kuna looduskivide paindetõmbetugevus on tavaliselt 5 - 10 % survetugevusest.

Keemiline vastupidavus ja puhtus

Voolukivi keemiline vastupidavus on väga hea. Isegi tugevad happed ei kahjusta seda. Voolukivi on puhas. See vastab Soome toiduainetemääruse § 16 nõuetele sobivuse kohta toiduainete jaoks.