Ohutuskaugused

Lisatud tabelis ning pildil on näha Tulikivi ahju ohutud kaugused põlevatest materjalidest (ülal, küljel ja ees). Ohutu kaugus küttekolde külgedele jääb 50 - 200 mm vahele sõltuvalt ahjumudelist. Ohutu kaugus küttekolde all on 50 mm. Kui põrand on põlevast materjalist, tuleb paigaldada õigetes mõõtudes sädemekaitse. Jäta ahju ette töötamisruumi 1000 mm ning tahmaluukide ette 600 mm. Luukidest on ohutu kaugus 500 mm külgsuunas ja ette. Ohutud kaugused on reguleeritud vastavalt mudelile EN15250-normi või Suomen Rakentamismääräys¬kokoelma RakMK osa E8 määrustega.


*) Ohutu kaugus pliidirauast ette ja külgsuunas on 500mm ning lesse 1000mm
**) Salla kergahju ohutu kaugus külgedele ilma soojuskaitseplaadita on 500 mm.