Puhastamine ja hooldus

Puhastage kolle tuhast enne iga kütmiskorda. Kontrollige, et tuhasahtel ei oleks täis ja vajadusel tühjendage see. Tuhasahtli tühjendamise ajal võiks tuhasahtli aluse puhastada sinna kogunenud lahtisest tuhast. Kui kasutate tolmuimejat, tuleb hankida tuha imemiseks vajalik lisaseade. Ohutuse tagamiseks tegelge tuhaga ainult siis, kui ahi ja tuhk on täielikult jahtunud.

Puhastamine

Küttekollet tuleb regulaarselt puhastada vähemalt kord aastas. Küttekolde puhastamisel tuleb alati järgida riiklikke, piirkondlikke ja kohalikke määrusi. Avage tahmaluugid ettevaatlikult, et mitte vigastada nende tihendeid. Pärast puhastamist kontrollige, et tahmaluugid ja tuhasahtel on õigesti kohale asetatud. Sulgege hooldusluuk.

Voolukivi pinna puhastamine

Puhastage küttekollet alati jahtununa. Tavapärase koristamise ajal pühkige küttekolde pind üle nõrgatoimelise nõudepesuvahendi lahusega. Plekke võib hõõruda nõudepesuvahendiga. Laske vahendil veidi aega toimida, loputage ja kuivatage kivipind hoolikalt.

Raskesti eemaldatavad rasvaplekid ja steariin tulevad maha küttekoldega kaasas oleva voolukivi puhastusvahendiga. Järgige pakendil olevaid juhiseid.

Kõige raskemini eemaldatavad plekid saab eemaldada küttekoldega kaasas oleva lihvimiskäsnaga. Lihvimiskäsn aitab ka väikeste kriimustuste korral. Lihvige voolukivi pinda ettevaatlikult. Lihvimispiirid saab kaotada, kui lihvida kivi pinda kuni järgmiste vuukideni. Puhastage kivi pind pärast lihvimist leige veega ja kuivatage hoolikalt.

Ukseklaasi ja raami puhastamine

Tulikivi küttekollete uksed on projekteeritud nii, et õhuvool pühib klaasi seestpoolt ja hoiab selle läbipaistva. Kui klaasi pinnale satub siiski tahma, tuleb see kohe puhastada, kui ahi on jahtunud.

Tuhk on alati käepärane ja ökoloogiline puhastusvahend. Niisutage majapidamispaber ja võtke sellega tuhasahtlist veidi peent tuhka ning hõõruge kergelt klaasi tahmunud kohta. Puhastage klaas seejärel niiske majapidamispaberiga ja kuivatage lõpuks hoolikalt.

Ukse raami puhastamiseks võite kasutada ahjuga kaasas olnud voolukivi puhastusvahendit. Ärge kasutage lahusteid sisaldavaid puhastusvahendeid.