Piltide kasutustingimused

1. Pilte tohib kasutada ainult Tulikivi Oyj kuulutustes ning muudes Tulikivi Oyj käsitletavates väljaannetes.

2. Tulikivi Oyj omab piltide kõiki kasutusõigusi.

3. Väljaannetes peab piltide juurde alati olema märgitud allikale viitav tekst "Pilt: Tulikivi Oyj". Jämedad õigusrikkumised võivad tuua kaasa juriidilisi tagajärgi.

4. Pilte ei tohi ilma Tulikivi Oyj loata töödelda, välja arvatud pildi kadreerimine.

5. Piltide kasutaja on kohustatud kasutama pilte ainult ise. Pilte ei tohi ühelgi kujul loovutada kolmandale osapoolele.

6. Piltide kasutaja ei tohi kasutada meie materjale ebaseaduslikel eesmärkidel, samuti ettevõtet, isikut või kaubamärki solvavas tähenduses.

7. Piltide kasutaja on kohustatud tegema kõik endast oleneva, et takistada materjali lubamatut edasist kasutamist.

8. Piltide kasutaja vastutab alati piltide avaldamise eest. Tulikivi Oyj ei vastuta piltide kasutajale või avaldajale tekkinud võimalike kaudsete või otseste kahjude eest.