Küttematerjal

Koldes kütmiseks sobivad kõik puuliigid ja puitmaterjalist brikett. Kasutage ainult kuiva puud (suhteline niiskus 15– 20 %). Tooge puud toasoojusesse juba kütmisele eelneval päeval, nii et nad soojenevad ja nende pind jõuab natuke kuivada. Kasutage sobiva suurusega halge, mille läbimõõt on 4–10 cm. Soovitatav pikkus on 25–33 cm, küpsetusahjudes vastavalt tulekolde sügavusele. Ümarad halud tuleb alati pooleks lõhkuda.

Kolle ei ole mõeldus prahi ega jäätmete põletamiseks. Ärge kasutage vedelaid kütteaineid isegi mitte kolde süütamiseks!

Puude kogus

Maksimaalne puude kogus ühe kütmiskorra kohta on umbes 0,8 - 1 kg puid ahju 100 raskuskilo kohta, nt 1300 kg kaaluva ahju maksimaalseks puude koguseks on 13 kg ühe kütmiskorra kohta. Mudelitele vastavad soovitatavad maksimaalsed puudekogused ja lisatavate koldetäite hulgad on antud kasutusjuhendi tagaküljel olevas tabelis.