Küttekolde mõõtmed

Eesmärgiks ühtlane temperatuur

Massi poolest väiksem ahi salvestab vähem soojust ja jahtub kiiremini kui suur ahi. Suuremasse ahju salvestub rohkem energiat, mis annab suurema temperatuuri stabiilsuse ja soojendab seda kaua. Igal juhul annab Tulikivi silmad ette näiteks kaminale ja õhkküttekaminale, millest eraldub soojust vaid kütmise ajal.

Graafi kus toodud Tulikivi ahjude soojaeraldusvõimsuse näitajad kehtivad kasutusjuhendi järgsel kuivade puudega kütmisel. Joonisel on toodud võrdlus salvestava Tulikivi küttekolde ja kamina kohta. Alljärgneval skeemil täpsem info Tulikivi küttekolde soojuseralduse kohta.

Toatemperatuur erinevate küttekollete puhul


Kui mitu korda ööpäevas soovid Sina küttekollet soojendada? Siinkohal on võrreldud toatemperatuure erinevate kütteseadmete kasutamise korral. Ühes ruumis asub Tulikivi kaminahi ja teises kamin. Õigesti valitud Tulikivi ahju sobivast kiirgussoojusest piisab kogu ööpäevaks.

Väike kaminahi saavutab kõrgeima hetkelise soojuse loovutamise võime (2,75 kW) umbes 3 tunni möödudes kütmise alustamisest. Kaminahi loovutab 50 % oma soojusest 11 tunni ja veel 25 % 18 tunni möödudes kütmise alustamisest.

Kamin-leivaahi saavutab kõrgeima hetkelise soojuse loovutamise võime (3,25 kW) u. 6 tunni möödudes kütmise alustamisest. Kamin-leivaahi loovutab 50 % oma soojusest 23,5 tunni ja veel 25 % 36 tunni möödudes kütmise alustamisest.