Siiber

Pealt ühendatavatele küttekolletele võib lisada siibri, mille otstarve on viia põlemisgaasid otse lõõri. Siibriga kindlustatakse näiteks vabaajaelamise või suvila küttekolde hea tõmme. Pealtühenduses lõõri suurim lubatud kaal on 750 kg.