Puhastamine

Tulekollet tuleks tuhast puhastada enne iga kütmiskorda. Tuhakasti tühjendamisel oleks mõistlik rookida puhtaks ka kogu tuhakasti alus, et lahtine tuhk kasti alla ei koguneks. Kui tahate kasutada tuha eemaldamiseks imurit, tuleb sellele kindlasti osta tuha imemiseks mõeldud lisavarustus. Turvakaalutlustel võib hooldustoiminguid teha üksnes siis, kui kamin või ahi ja tuhk on korralikult jahtunud.

Keraamilise küttekolde plaatpinda võib puhastada siis, kui see on külm. Plaate saab hõlpsasti puhastada niiske lapiga. Rohke vee kasutamisest tuleks hoiduda, sest vuugiaine on poorne ja võib kuivada laiguliseks.

Tulikivi kaminate ja ahjude uksed ja luugid on konstrueeritud nii, et õhuvool uhab klaase seestpoolt, hoides need puhtana. Kui klaasi pinnale siiski nõge koguneb, tuleb see eemaldada kohe, kui kolle on jahtunud. Klaase võib puhastada näiteks keskkonnasõbraliku tuhaga. Võtke niisutatud majapidamispaberile pisut peenikest tuhka ja küürige sellega nõgist klaasi. Seejärel pühkige klaas niiske majapidamispaberiga üle ja kuivatage. Raami võib puhastada muu kui lahustipõhise lahjendatud puhastusainega.

Hautamisahju tuleb korrapäraselt niiske lapiga puhastada, kui plaadid on jahtunud. Vajaduse korral võib appi võtta plastist küürimiskäsna. Metallist küürimiskäsnad kahjustavad plaadipindu.

Lõõri ja tulekolde puhastamine

Küttekolde lõõri tuleb regulaarselt kord aastas puhastada. Sealjuures tuleb aga alati järgida riigis ja piirkonnas kehtivaid ning kohalikke eeskirju. See on põhjus, miks korstnapühkimistöö oleks mõistlik jätta spetsialisti teha, kuigi eeskirjad seda ehk otse ei nõuagi. Avage tahmaluuke ettevaatlikult, et nende tihendid viga ei saaks. Pärast puhastamist veenduge, et uksed-luugid ja tuhaanum korralikult tagasi oma kohale saavad. Sulgege hooldusluuk.

Puhastamise ajal peab küttekolle kindlasti olema külm. Soovitame paluda korstnapühkijal ühtlasi tulekolle ära puhastada.