Küttepuud

Keraamilistes kaminates ja kaminahjudes võib põletada kõiki puiduliike. Kasutage siiski ainult kuiva puitu, mille niiskusesisaldus on 15–20%. Puud oleks mõistlik tuppa tuua juba eelmisel päeval, et nad soojeneksid ja nende pind jõuaks kuivada. Kasutage halge, mille läbimõõt on 5–15 cm. Küttepuude soovitatav pikkus on kaminate puhul 33 cm, kamin-leivaahjude puhul 33–50 cm.

Küttekolded ei ole mõeldud prügi ega muude jäätmete põletamiseks. Ärge kasutage küttekolde süütamiseks vedelkütust!

Ühel kütmiskorral põletatav puidu hulk võib olla maksimaalselt umbes 1 kg 100 kg kamina või ahju massi kohta. Näiteks 1000 kg kaaluvas kaminas või ahjus tohib ühel kütmiskorral põletada 10 kg puitu. Puitu võib põletada kolmes jaos.