Veetsirkulatsiooniga kolded

Tulikivi Green W10 küttesüsteemi abil on Sul võimalik siirdada oluline osa küttekoldega toodetavast soojusest oma kodu veekeskküttesse ja hoida seeläbi olulisel määral kokku energia pealt.

Tulikivi ahiküte on ehtne keskkonnasõber

Tänu uuele küttesüsteemile on ahju ühendamine üks usaldusväärne osa Sinu kodu küttesüsteemist ja seda näiteks päikesepaneelide ja õhksoojuspumba kõrval. 

Hoonete energiatõhususe paranedes hoonete üldküttevajadus väheneb. Nii madalpinge kui ka passiivmajades efektiivse küttekolde ja toimiva veeküttesüsteemi abil on võimalik katta oluline osa kogu hoone kütteenergiavajadusest.

Kui efektiivse ahju poolt toodetav soojus suunatakse vette, võib suunata vette põrandakütteks ja tarbevee kütmiseks lausa pool küttekolde poolt toodetavast soojusest. Samal ajal hoitakse kokku toa kütmiseks vajaliku küttevõimsuse pealt ning ahju kütteperioodi on võimalik pikendada, tegemata seejuures järeleandmisi mugavuse pealt.

Tulikivi uue veeküttesüsteemi südameks on ahjugrupi 2 Tulikivi või keraamiline ahi, millesse paigaldatakse soojusülekandepakett. Süsteem ühendatakse hübriidsalvestajaga.

Küttekolde kütmise ajal suunatakse sellesse salvestuv soojus soojusülekandesüsteemis ringlevasse vette, mis suunatakse omakorda salvestajasse ja sealt kaudu kütma hoone muid ruume või tarbevett.

Saneerimisobjektidel on võimalik kasutada juba kasutuselolevat salvestajat ja veeringlusel põhinevat küttesüsteemi. Ühendamisjuhised olemasoleva süsteemiga küsi üle kütte-, vee- ja ventilatsioonisüsteemide projekteerijalt. 

Süsteem, mille kasutamine on lihtne ja hooletu

Süsteem ahju küttemeetodit ei muuda, Sa võid kasutada ahju vastavalt tavapärastele kasutusjuhistele. Küttevajaduse muutudes on Sul võimalik suurendada energiatootlikkust, küttes küttekollet kaks korda ööpäevas. Nii hajuvad tarbimise tipphetked ja hoiad olulisel määral kokku ka elektriarvete pealt.


Küttekolde poolt köetav küttekoldeahela rotatsioonivesi suunatakse süsteemiga ühendatud salvestajasse ning see läheb kodu veekeskkütteks (põrandaküte) või sooja tarbevee kütmiseks. Tulikivi Green W10 veeküttesüsteemi võib ühendada küttesüsteemi paralleelselt päikesekollektoriga ja/või õhksoojuspumbaga.

Soojustsalvestava küttekolde ja soojusülekandesüsteemi funktsioneerimine


Soojusülekandesüsteemi küttevõimsus  Kiirgussoojus  Vette suundunud soojus

Näitekõveral on ära toodud soojusülekandesüsteemi küttevõimsus, kui Sarmi kaminat on köetud kahel korral ööpäevas. Kütmisega kaasnevast energiast 41 % liigub soojusülekandesüsteemi kaudu vette ja 59 % kiirgussoojusena ruumi. Vette suunduv keskmine võimsus on umbes 1,6 kW.

Green W10 soojusülekandesüsteemi komplektid

Tulikivi Green W10 süsteem sisaldab kahte erinevat peamist soojusülekandesüsteemi komplekti. Kui Sa soovid kasutada oma kodus võimalikult palju puukütet, vali soojusülekandekomplekt 2. Kui Sinu eesmärgiks on nautida mugavat kiirgussoojust ja kasutada küttekollet vee kütmiseks ainult osaliselt või kui Sa vajad küttekollet pealtühendatava suitsulõõriga, vali komplekt 1. 

Soojusülekandesüsteemiga varustatud küttekolle võidakse paigaldada ruumi, kus küttevajadus on mugavuse suhtes järeleandmisi tegemata madal. Ülekandesüsteemi mõjul on küttekolde pinnatemperatuurid tavapärasest madalamad, mistõttu püsib toatemperatuur sobival tasemel ka hästi isoleeritud hoonetes.

Ülekandesüsteemi hooldama ei pea, see peab kaua vastu ning puhastamist ei vaja. Soojusülekandesüsteem ei puutu üheski situatsioonis kokku suitsugaasidega, kuna soojus suunatakse soojusülekandeelementidesse otse salvestavast massist.

Küttekolde kasutamine on võimalik ka elektrikatkestuse ajal. Seejuures tasub silmas pidada, et peale elektrikatkestust tuleb küttekoldeahel veega täita.

Absorbtsiooni soojusülekandesüsteemis on võimalik suunata kütteahelasse ja tarbevee kütmiseks lausa 50 % küttekoldesse salvestunud soojusest. 

SOOJUSÜLEKANDEKOMPLEKT 1: Soojusülekandesüsteem paigaldatakse ahju mõlemale poole ning selle taha. Pealtühendatavatesse mudelitesse (T-mudelid) sobib ainult soojusülekandekomplekt 1. Ahju poolt toodetavast energiast on võimalik suunata vette umbes 25-35 %.

SOOJUSÜLEKANDEKOMPLEKT 2: Soojusülekandesüsteem paigaldatakse ahju mõlemale poole, selle peale, taha ja esiseina luugi peale. Ahju poolt toodetavast energiast on võimalik suunata vette umbes 30-50 %.

Puit ja päikeseenergia – uuenev energia kogu aasta jooksul

Ahi- ja päikeseküte sobivad vaheldumisi kütmiseks. Ahju regulaarne kütmine on kõige loomulikum viis talveperioodil, mil kütteenergia vajadus on suurim. Päikeseenergia on efektiivseim kevadtalvel ja suvel, mil saadud soojus võidakse suunata näiteks niiskete ruumide põrandakütteks ja sooja tarbevee tootmiseks. Soojusülekandekomplekti ühendamine ahjuga pikendab ahju aastast kasutusperioodi. Ahju kasutamist on võimalik pikendada kevadel ja tõhusa kütmisega võidakse alustada juba varasügisel seejuures elamismugavustes järeleandmisi tegemata.


Kütmine küttekoldega  Päikeseküte

Pumbaseeria DN20

Kui Tulikivi Green W10 vesiküttesüsteem ühendatakse näit. saneerimisobjektides juba olemasolevasse soojaveeboilerisse, soovitame kasutada Tulikivi Green W10 pumbaseeriat.

Pumbaseeriasse kuuluv regulaator on mõeldud töötamaks koos küttekoldesse ühendatud absorbtsiooni soojusülekandesüsteemiga. Pumbaseeria tagab süsteemi töökindluse, kuna regulaator optimeerib küttekolde poolt toodetava soojuse liikumist salvestajasse, reguleerides vee voolukiirust soojusülekandesüsteemides. Regulaatori kasutamine on lihtne. Pumbaseeria kiirendab süsteemi paigaldamist ja kasutuselevõttu, vähendades paigaldustöid objektil.

Tulikivi green W10 tarnekomplekti sisu

Soojusülekandesüsteemi tarnekomplekt

1. soojusülekandesüsteem, mis sisaldab anduritaskut temperatuuriandurile
2. temperatuuriandur pt 1000
3. paigaldustarvikute komplekt (kaitseriie, kruvid, nurgaplaadid)
4. paigaldusjuhis ja katsetuste protokoll

Pumbaseeria tarnekomplekti sisu - tellimiskood OU00415

1. pump Dn20+ reguleerimis/juhtimisüksus ( 220…240v~)
2. kaitseventiil (3 bar)
3. mehaaniline voolumõõtja ja voolu reguleerimisventiil
4. süsteemi täitmis/tühjendusosa (2 tk)
5. ühesuunaline ventiil ja termomeeter (2 tk)
6. õhutus/automaatne õhueraldi
7. temperatuuriandurid pt-1000 (3 tk)