Tulikivi registracija kupca
Prosimo, izpolnite vsa obvezna polja, ki so označena z zvezdico (*).
Ime *
Priimek *
Naslov *
Poštna številka * Pošta *
Država
E-pošta * Telefon *

Model Serijska št. *

Prodajalec

Dela izvedel Datum montaže
Dan Mesec Letnik

TULIKIVI GARANCIJA

Tulikivi upošteva zaščito kupca in garancijske zakone. Za kamine Tulikivi iz steatita / lojevca, dajemo 5-letno garancijo. Tovarniška garancija se nanaša na pomanjkljivosti, ki bi se ugotovile na kamenini oziroma na napake, ki bi nastale zaradi neprimerne konstrukcije. Za samo izgradnjo je odgovoren pooblaščen zastopnik, ki napake iz naslova montaže odpravi na lastne stroške. 1) Garancija začne teči z dnevom vgradnje Tulikivi kamina. Steatit je kamenina, ki se sestoji iz mehkih mineralov. Glede na njihovo sestavo je v kamenini opaziti drobne pege, ki se v procesu kurjenja lahko pojavijo kot drobni risi. To nima na varnost in funkcijo Vašega Tulikivi kamina nobenega vpliva, ne predstavlja neke napake in se nanje garancija ne nanaša. Na barvno kombinacijo in barvno enotnost naravnega kamna nimamo nobenega vpliva, tako da se garancija ne nanaša na barvni izgled kamina. Garancija ne pokriva poškodb, ki nastanejo kot posledica normalne obrabe ali napačne uporabe. Deli iz kovine, litega železa keramika in Tulikivi Green dodatki (vključno z toplotnimi izmenjevalniki, električnimi grelci, in merilnimi napravami)imajo pri normalni uporabi garancijo dve leti. Garancija za eventualne napake na steklu na vratcih je omejena na eno leto. 2) Garancijo upoštevamo samo, če je garancijska karta s strani kupca, v celoti izpolnjena, poslana na naslov uradnega zastopnika firme Tulikivi Oyj, takoj ko je Tulikivi peč montirana. 3) Ostale in dodatne garancijske zahteve in zahteve po odškodnini, ne glede na pravno osnovo, so v okviru te garancije izključene. Garancija je veljavna, le če je montaža kamina izvedena preko pooblaščenega in šolanega Tulikivi zastopnika. Kakršnekoli naknadne spremembe in dodelave na kaminu imajo za posledico ničnost garancije. Pri postavitvi Tulikivi Green izdelkov je potrebno upoštevati tudi nacionalne in regionalne predpise. 4) Tulikivi Oyj oziroma pooblaščeni zastopnik si pridržujeta pravico vsako reklamacijo podrobno proučiti.

Strinjam se, da so lahko moji podatki shranjeni in uporabljeni s strani podjetja Tulikivi za namene marketinga. Ti podatni ne bodo posredovani tretjim osebam.
Strinjam se s prebranimi določili in pogoji.