Tulikivis inredningsbrasugn Kaira finns nu också i vitt

Publicerad 02/19/2014

Tulikivis Kaira är en tekniskt avancerad inredningsbrasugn, som nu även säljs med vit Tulikivi Color-beläggning. Brasugnens vita färg och runda form är i harmoni med den mjuka och jämna värme som ugnen avger. Kaira är försedd med Autopilot-förbränningsautomatik som ger den en hög verkningsgrad och användarvänlighet.

Inredningsbrasugnen Kaira klarar världens strängaste utsläppsnormer, och den är konstruerad kring en stålstomme belagd med täljsten. Tulikivis innovation, Tulikivi Color-beläggningen, ger i sin tur Kaira ett fräscht vitt utseende. Med Tulikivi Color kan täljstensugnar förses med vit yta.

– Vi har lanserat en vit version av Kaira, eftersom vita brasugnar är efterfrågade. En brasugn är ett viktigt inredningselement som människor är beredda att satsa på. Eldstaden ska passa in i den övriga inredningen, berättar Tulikivis försäljnings- och marknadsföringsdirektör Anu Vauhkonen.

För att vara en inredningsbrasugn har Kaira en utmärkt värmelagringsförmåga, och dess automatiska styrning av förbränningsluft resulterar i en ren förbränning. Enkelt eleganta Kaira har tre höjdalternativ (1,5, 1,6 och 1,8 meter). Genom Kairas bågformade lucka belyses hela rummet av lågorna.

Kaira har låga utsläpp
Inredningsbrasugnen Kaira är försedd med Autopilot-förbränningsautomatik, som gör att brasugnen är mycket lätt att använda – man behöver inte reglera luftintaget till eldstaden hela tiden. Tack vare Autopilot uppnår brasugnen också en hög verkningsgrad på 80 procent, vilket sparar ved. Tack vare Autopilot producerar Kaira dessutom mycket låga utsläpp av damm och kolmonoxid som klarar tyska BImSchV, världens strängaste utsläppsnormer.

Kaira är tillräckligt tät även för lågenergihus

Inredningsbrasugnen Kaira har en tät konstruktion. Som kringutrustning kan den förses med utomhusluftintag, vilket innebär att ersättningsluften leds direkt in i eldstaden utifrån. Det här är en viktig egenskap i synnerhet i lågenergihus, eftersom luften till eldstaden inte får tas in i eldstaden från rummet i täta lågenergihus. Annan kringutrustning till Kaira är skorstensanslutning och extra värmelagrande massa, tack vare vilken eldstaden lagrar mer värme än traditionella eldstäder med stålkonstruktion. 

Tulikivi bildas av det börsnoterade familjeföretaget Tulikivi Oyj och dess dotterbolag. Bolaget är världens största tillverkare av värmelagrande eldstäder. Tulikivi har tre produktgrupper: Eldstäder, Bastu och Inredning. Tulikivi och dess kunder uppskattar välbefinnande, inredning och fördelarna med bioenergi. Tulikivis omsättning är över 45 miljoner euro, varav exportens andel uppgår till hälften. Tulikivi har cirka 300 anställda.