Tulikivi Story

För att världen är kall. Är Tulikivi varm.

Först fanns elden, sedan kom isen och rubbade världen med sin isande kyla. Kontinentalplattorna pressades till bergskedjor och gav rum åt vattnet. Pressad av förändringen, i den fasansfulla hettan i kommunen Juga i Norra Karelen, i hjärtat av den karelska bergskedjan, kolliderade de motsatta krafterna med varandra och gav upphov till något förunderligt. Elden fick sällskap av stenen. Den förunderliga täljstenen, som gömde urkraften inom sig.

När jorden lugnat ner sig var det dags för människan att hitta täljstenen. Det var en mystisk sten: tyngre än de andra och ändå gick den att tälja. Människan fortsatte arbetet som moder jord inlett och fabricerade magiska föremål, yxor och kultföremål av täljsten. Världen var full av onda krafter som stenen gav skydd mot. Vårt varumärkeslöfte omfattar alla våra produkter från värmelagrande brasugnar och inredningsugnar till täljstens- och keramiska ugnar, elektriska och vedeldade bastuugnar, köksplan, inredningsstenar, stenplattor och andra naturstensprodukter.

Isen smalt, men kölden bestod. Människan lärde sig att skydda sig genom att bygga hus, men vinden fann alltid en springa att slinka in igenom. Inget höll kylan på avstånd, men sedan upptäckte människan den stora hemligheten hos täljstenen: dess förmåga att lagra värme och långsamt avge den till omgivningen.

Av täljsten byggdes ugnar, hus, fasader, pelare och trappor. Den gav skydd mot den kalla världen från stugorna på stränderna vid Pielinen ända till ryska tsarens hov. Tills även Tulikivi grundades i sinom tid. Ett företag i vars hjärta det primitiva förbundet mellan eld och sten fortfarande är lika starkt som för en miljard år sedan i jordens innandömen. Den kalla världen där ute får vänta. Genom att kombinera naturens urgamla underverk med morgondagens innovationer och modern design bringar vi äkta värme i hemmen och en nypa unik, primitiv magi.