Ytterväggar, gångar och terrasser

Ytterväggar och gångar av sten

Med Tulikivis Decorative-skifferstensplattor kan man fodra både inner- och ytterväggar. Decorative-stenarna har levande, brutna ytor och är ett utmärkt väggbeklädnadsmaterial i vinkällare, brasrum och badrum. Nubbstenarnas naturligt brutna yta ger ett bra fäste på gårdar och gångar. Det är lätt att skapa bågformer med dem, och stenen kan användas till exempel som kantsten i springbrunnar. Med kantstenar ger man gården en viss rytm, och mellanrummen mellan gräsmatta och planteringar hålls snygga. Man kan belägga stora områden med nubbsten, och den kan också användas för att åstadkomma effektränder eller avgränsa planteringar.