Murar, socklar och staket

Tulikivis mursten av bruten granit

Tulikivis mursten av bruten granit smälter snyggt in i omgivningen på grund av sin färgskala och naturliga yta. Med mursten kan man fodra murar, socklar och staket. Stenen kan också användas som byggmaterial i terrasseringar och planteringsbassänger. Den kan användas på både sluttande och plan mark.